Nowość! Carporty - wiaty samochodowe

Carport jest klasyczną wiatą samochodową o następujących wymiarach:

 • Długość konstrukcji – 6000 mm
 • Szerokość wjazdu – 2920 mm
 • Wysokość (od frontu) – 2800 mm
 • Wysokość (od tyłu) – 2210 mm
Carport jest dostępny w trzech różnych wersjach, które są przygotowane do montażu różnych rodzajów pokrycia dachowego. Wybór rodzaju pokrycia wpływa na ogólną szerokość konstrukcji oraz na obecność ewentualnych dodatkowych elementów montażowych.

 • Wiata z przygotowaniem dachu pod montaż pokrycia z poliwęglanu – Szerokość konstrukcji: 3100 mm
 • Wiata z przygotowaniem dachu pod montaż paneli fotowoltaicznych – Szerokość konstrukcji: 3520 mm
 • Wiata z przygotowaniem dachu pod montaż blachy trapezowej – Szerokość konstrukcji: 3100 mm (W wersji poszerzonej 3520 mm – dostępne jako opcja)

Carport z dachem z paneli fotowoltaicznych

Carport z dachem
z poliwęglanu

Carport z dachem z blachy trapezowej

Poszerzenie i rozbudowa konstrukcji:

Każdy z Carportów można rozbudować o kolejny, bliźniaczy segment. Bliźniaczy segment zwany dalej “rozbudową” poszerza konstrukcję o 3000 mm. Rozbudowę można zastosować wielokrotnie w tej samej konstrukcji, jednak zawsze wymagany jest carport bazowy (nie jest możliwe zamontowanie rozbudowy bez wcześniejszego montażu Carportu, o który opiera sie rozbudowa).

Carport z rozbudową dla dachu z blachy trapezowej

Carport z rozbudową dla dachu z paneli fotowoltaicznych

Carport z rozbudową dla dachu z poliwęglanu

Cechą szczególną Carportu z przygotowaniem do montażu pokrycia z blachy trapezowej jest opcja o nazwie “poszerzenie”. Są to dodatkowe elementy montowane do ceownika głównego, mające na celu zwiększenie całkowitej powierzchni dachu dla uzyskania lepszego efektu wizualnego.

Pozostałe informacje:

 • Każdy z Carportów to konstrukcja przystosowana do montażu określonego pokrycia dachowego. W zależności od wybranej opcji na palecie z produktem mogą znajdować się dodatkowe elementy (stężenia, poszerzenia), które nie występują w innych konstrukcjach,
 • Produkt dostarczany jest w częściach wymagających samodzielnego montażu na miejscu inwestycji
 • Każdy Carport mieści sie na jednej palecie transportowej,
 • Każdy Carport dostępny jest w kolorach standardowej palety RAL z pominięciem wariantów SD, SM, Antycznej Miedzi i Antycznego Srebra,
 • Każdy Carport dostępny jest w kolorze MAGNELIS – jest to barwa zbliżona wizualnie do produktów w “ocynku ogniowym”.
 • Producent oferuje konstrukcje pod określone pokrycie dachowe. Pokrycie dachowe nie jest przedmiotem oferty i nie stanowi standardowego wyposażenia Carportu.
 • Między słupami każdego Carportu możliwe jest zamontowanie dowolnego przęsła Konsport z użyciem uchwytów montażowych przewidzianych dla danego modelu.

Przykład zastosowania przęseł między słupami w Carporcie z rozbudową