Ogrodzenia aluminiowe ALFEN

C01

Model zbudowany z pionowych tralek o wymiarze 19x19mm, belki poprzeczne mają wymiar 35x35mm.

C05

Model zbudowany z pionowych tralek o wymiarze 19x19mm, belki poprzeczne mają wymiar 35x35mm.

C06

Model zbudowany z pionowych tralek o wymiarze 19x19mm, belki poprzeczne mają wymiar 35x35mm

N01

Model zbudowany z lameli poziomych o kształcie równoległoboku, lamele mają wymiar 115x20mm i ułożone są pod kątem 45 stopni, model ten nazywany jest “żaluzją”.

N02

Model zbudowany z lameli poziomych o kształcie równoległoboku, ich wymiar to 115x20mm.

N03

Model zbudowany z lameli poziomych o wymiarze 50x20mm, możliwa dowolna szczelina między lamelami.

N04

Model zbudowany z lameli poziomych o wymiarze 100x20mm, możliwa dowolna szczelina między lamelami.

N05

Model zbudowany z lameli poziomych o wymiarze 200x20mm, możliwa dowolna szczelina między lamelami.

N06

Model zbudowany z lameli poziomych o wymiarze 200, 100 oraz 50x20mm. Możlwiy jest dowolny układ, ilość poszczególnych lameli oraz szczelina pomiędzy nimi.

F01

Model zbudowany z lameli poziomych wykonanych z blachy aluminiowej, możliwa dowolna ilość oraz wysokość lameli.

F02

Model zbudowany z lameli poziomych wykonanych z perforowanej blachy aluminiowej, możliwa dowolna ilość oraz wysokość lameli.

F03

Model zbudowany z poziomych lameli o wymiarze 420x20mm, lamela ta składa się z dwóch lameli 200×20 połączonych pałskownikiem 20mm.

F04 / f01-f02

F05

Model zbudowany z lameli poziomych o wymiarze 400x20mm, lamela ta składa się z połączonych ze sobą dwóch profili 200x20mm.

R02

Model zbudowany z pionowych lameli o wymiarze 50x20mm, szczelina między lamelami – dowolna.

R03

Model zbudowany z pionowych lameli o wymiarze 100x20mm, szczelina między lamelami – dowolna.

R04

Model zbudowany z pionowych lameli o wymiarze 80x20mm, możliwa dowolna szczelina między lamelami, lamele przymocowane na ramie, zakończenia lameli – aluminiowe, płaskie.

R05

Model zbudowany z pionowych lameli o wymiarze 80x20mm, możliwa dowolna szczelina między lamelami, lamele przymocowane na ramie, zakończenia lameli – aluminiowe, półokrągłe.

R06

Model zbudowany z pionowych lameli o wymiarze 40x20mm, możliwa dowolna szczelina między lamelami, lamele przymocowane na ramie, zakończenia lameli – tworzywo, płaskie.

R07

Model zbudowany z pionowych lameli o wymiarze 80x20mm, możliwa dowolna szczelina między lamelami, lamele przymocowane na ramie, zakończenia lameli – tworzywo, płaskie.

R08

Model zbudowany z pionowych lameli o wymiarze 20x40mm, możliwa dowolna szczelina między lamelami, lamele przymocowane na ramie węższym bokiem (20mm), zakończenia lameli – aluminiowe, płaskie.

R09

Model zbudowany z pionowych lameli (słupków) o wymiarze 50x80mm, możliwa dowolna szczelina między lamelami, panel przymocowany jest do fundamentu poniżej poziomu gruntu, zakończenia lameli – tworzywo, płaskie.

Request A Quote

Let’s Get To Work Together Ready To Work With us.